fbpx

baner allegro oficjalny sklep3

Tomice Luty 2015

logo DREWEX ver2DREWEX MEBLE DLA DZIECI sp. z o.o.

ul. Dworska 14, 34-100 Tomice
NIP: 551-262-12-16 


 • Kupujący ma obowiązek zgłoszenia reklamacji w miejscu zakupu mebli, a w przypadku braku takiej możliwości ( np. likwidacji jednostki handlowej), bezpośrednio u Gwaranta.
 • Zgłoszenie następuje w formie pisemnej lub elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać datę zakupu, paragon lub kopię faktury,dokładny opis zgłaszanego zastrzeżenia, datę powstania wady, a także, o ile jest to możliwe – dokumentację zdjęciową. Wszystkie zgłoszenia reklamacyjne ,które nie będą posiadały wskazanych dokumentów i danych nie będą mogły zostać rozpatrzone i tym samym, nie zostanie rozpoczęta procedura reklamacyjna.
 • O przyjęciu reklamacji do realizacji przez Gwaranta lub też uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący będzie powiadomiony przez Sprzedającego w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 • Na meble przeznaczone do montażu poza miejscem wydania, dostarczone Kupującemu w paczkach ( o ile paczka nie nosi śladów uszkodzenia ) czas zgłoszenia reklamacji na widoczne (jawne) wady wykonania i wykończenia oraz braki elementów (akcesoriów) wynosi 7 dni od daty wydania.
 • W przypadku, w którym Gwarant stwierdzi, iż złożona reklamacja jest uzasadniona – naprawa gwarancyjna nastąpi w terminie 30 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji.
 • Podstawowym sposobem załatwienia reklamacji jest naprawa wyrobu przywracająca wartość użytkową i estetyczną.
 • Sposób i miejsce naprawy ustala Gwarant. Koszt dostawy towaru do Gwaranta, w przypadku gdy konieczne jest dokonanie sprawdzenia lub naprawy w miejscu produkcji, ponosi Kupujący.
 • W przypadku gdy niezbędne jest dodatkowe sprawdzenie zasadności złożonej reklamacji, sprowadzenie nowego towaru lub specjalistycznej naprawy w fabryce, terminy reklamacyjne mogą ulec wydłużeniu, o czym zostanie poinformowany Kupujący.
 • Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy przedstawiciel Gwaranta zgłosi się u Kupującego w uzgodnionym terminie celem załatwienia reklamacji, a nie mógł tej czynności wykonać z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
 • Na Gwarancie nie ciąży obowiązek dostarczenia do Kupującego mebli zastępczych na czas naprawy mebli objętych reklamacją.
 • Jeżeli Kupujący uniemożliwi dokonanie naprawy uważa się, że zrezygnował z uprawnień gwarancyjnych.

icon direction

DREWEX
Meble dla Dzieci
sp. z o.o. 

ul. Dworska 14, 34-100 Tomice
tel. +48 33 822 66 15

OBSŁUGA PLATFORMY B2B


 WSPÓŁPRACA

 • e-mail: tomek@drewex.com

ZESTAWY MONTAŻOWE I CZĘŚCI ZAMIENNE

SKLEP RUNO BABY
IGNATKI 40/1, 16-001 KLEOSIN
e-mail: kontakt@runo.sklep.pl

DziśDziś206
OgółemOgółem443298